Begroot VS Realisatie

(bedragen × € 1.000, excl. reserves)

Begroot

€ 342.637 € 372.357

Realisatie

€ 367.538 € 376.983

Afwijking

€ -24.901 -6,8% € -4.626 -1,2%

1 Bestuur en Publieke Dienstverlening

begroot
€ 10.569
realisatie
€ 10.369
afwijking
€ 200 1.9%
begroot
€ 6.702
realisatie
€ 6.555
afwijking
€ 146 2.2%

2 Openbare Orde en Veiligheid

begroot
€ 9.117
realisatie
€ 9.038
afwijking
€ 79 0.9%
begroot
€ 185
realisatie
€ 236
afwijking
€ -51 -21.7%

3 Participatie en Werkgelegenheid

begroot
€ 81.321
realisatie
€ 81.672
afwijking
€ -351 -0.4%
begroot
€ 48.507
realisatie
€ 48.574
afwijking
€ -67 -0.1%

4 Zorg en Welzijn

begroot
€ 125.666
realisatie
€ 148.726
afwijking
€ -23.060 -15.5%
begroot
€ 8.069
realisatie
€ 8.396
afwijking
€ -327 -3.9%

5 Onderwijs en Jeugd

begroot
€ 16.051
realisatie
€ 15.981
afwijking
€ 71 0.4%
begroot
€ 4.900
realisatie
€ 4.706
afwijking
€ 194 4.0%

6 Economie en Toerisme

begroot
€ 8.814
realisatie
€ 11.115
afwijking
€ -2.302 -20.7%
begroot
€ 4.670
realisatie
€ 5.695
afwijking
€ -1.024 -18.0%

7 Sport- en Cultuurbevordering

begroot
€ 9.157
realisatie
€ 9.299
afwijking
€ -142 -1.5%
begroot
€ 3.334
realisatie
€ 3.223
afwijking
€ 110 3.3%

8 Ontwikkeling Centrumstad

begroot
€ 16.404
realisatie
€ 15.875
afwijking
€ 529 3.2%
begroot
€ 6.759
realisatie
€ 6.152
afwijking
€ 607 9.0%

9 Verkeer en Bereikbaarheid

begroot
€ 5.497
realisatie
€ 5.513
afwijking
€ -16 -0.3%
begroot
€ 6.267
realisatie
€ 6.816
afwijking
€ -549 -8.1%

10 Wonen en Leefomgeving

begroot
€ 17.458
realisatie
€ 18.266
afwijking
€ -808 -4.4%
begroot
€ 10.487
realisatie
€ 10.745
afwijking
€ -257 -2.4%

11 Beheer openbare ruimte

begroot
€ 36.501
realisatie
€ 35.424
afwijking
€ 1.077 3.0%
begroot
€ 21.251
realisatie
€ 21.469
afwijking
€ -218 -1.0%

12 Algemene middelen

begroot
€ 6.081
realisatie
€ 6.259
afwijking
€ -178 -2.8%
begroot
€ 251.225
realisatie
€ 254.416
afwijking
€ -3.191 -1.3%