Samenwerkingspartners

In het Dashboard Samenwerking is de meeste (en de meest actuele) achtergrondinformatie te vinden per samenwerkingsverband.
Het dashboard is bereikbaar via onderstaande link:

https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

In onderstaande tabellen is de informatie uit het dashboard samengevat weergegeven (peildatum jaarrekening 2017).