Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Overeenkomstig artikel 1.1 lid b sub 2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector is de gemeente verplicht om melding te maken van de onderstaande gegevens.

bedragen x € 1

Soest, GJP van

Lucassen, PMH

Loon, HJAM van

Functiegegevens

Griffier

Secretaris

Interim secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 16/06 *

16/06 - 31/12 **

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

ja

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.867

121.318

118.296

Beloningen betaalbaar op termijn

16.311

13.085

16.682

Subtotaal

123.178

134.403

134.978

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

135.378

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

Totale bezoldiging

123.178

134.403

134.978

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

102.433

137.755

Beloningen betaalbaar op termijn

13.750

15.041

Totale bezoldiging 2016

116.183

152.796

* Dienstbetrekking van 01/01 - 30/09

** Dienstbetrekking van 01/01 - 31/12

bedragen x € 1

Lucassen, PMH

Functiegegevens

Functie(s) gedurende dienstverband

Secretaris

Deeltijdfactor in fte

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2017

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

68.976

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd deel

0

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

68.976

Waarvan betaald in 2017

50.979

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.