Overzicht risico's

In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven.

Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in bijlage X.

Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de financiële impact zijn de risico's visueel weergegeven in onderstaande matrix.
Te zien is dat 6 risico's zich in de rode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden hebben in combinatie met een hoge financiële impact.