Totaal overzicht samenwerkingspartners

Overzicht samenwerkingspartners
Een actueel totaaloverzicht van de samenwerkingspartners waarmee gemeente Venlo samenwerkt is te vinden via onderstaande link:
https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Zoek_samenwerkingsverbanden/Verbonden_partij

Voor het gemak is in onderstaande tabel een overzicht van de samenwerkingspartners van gemeente Venlo bij jaarrekening 2017 opgenomen:

Onderdeel van de samenwerkingswijzer van de gemeente is het digitaal 'dashboard'. Daarin wordt per samenwerkingsverband naast de basis informatie inzicht gegeven in het doel van de samenwerking, de beoogde resultaten, inzet van middelen, zeggenschap, mogelijke risico's, rol raad/college etc.

Het Dashboard Samenwerking is bereikbaar via onderstaande link:

https://venlo.dashboardsamenwerking.nl/Dashboard

Samengevat is meer achtergrondinformatie over bovenstaande partners te vinden in bijlage IX.

Risico's samenwerkingspartners
Indien gemeente Venlo een verhoogd risico loopt bij een samenwerkingspartner, dan is dit opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. De volgende samenwerkingspartners zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement als risico aangemeld:

  • BV Campus Vastgoed Greenport Venlo - risico 8
  • BV Ontwikkelbedrijf Venlo - risico 12
  • Omroep Venlo - risico 25
  • GR WAA - risico 26

Een toelichting op deze risico's is te vinden in bijlage X.