Programma 07

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

3.335

3.334

3.223

97%

-110

Lasten

9.427

9.157

9.299

102%

-142

Saldo baten en lasten

-6.091

-5.823

-6.075

104%

-252

Onttrekkingen aan reserves (baten)

32

32

32

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

32

32

32

100%

Totaal resultaat programma 07

-6.060

-5.792

-6.044

104%

-252

  • Minder baten € 110.000

Er is een tekort aan inkomsten van € 168.000 op binnensportaccommodaties als gevolg van een nieuw tariefstelsel. I.v.m. de BTW leidt dit tot structureel minder inkomsten. Voor de buitensportaccommodaties bedraagt dit tekort € 124.000. Daar staan extra baten voor sportontwikkeling van € 194.000 tegenover.

  • Meer lasten € 142.000

Voor € 99.000 betreft dit meer uitbestede kosten als gevolg van minder gemeentelijk zwembadpersoneel om daarmee het zwembad open te kunnen houden.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Cum.afschrijving activa

32

32

32

32

Programma 07

32

32

32

32