Samenvattende tabellen resultaat 2017 per programma

Bijlage 1: Totaaloverzicht baten en lasten 2017 per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

6.809

6.766

6.555

97%

-211

02 Openbare orde en Veiligheid

95

185

236

128%

51

03 Participatie & werkgelegenheid

46.563

49.215

48.709

99%

-506

04 Zorg en Welzijn

8.368

10.708

11.018

103%

310

05 Onderwijs en Jeugd

4.878

5.048

4.854

96%

-194

06 Economie en Toerisme

4.372

4.692

5.716

122%

1.024

07 Sport- en Cultuurbevordering

3.367

3.366

3.255

97%

-110

08 Ontwikkeling Centrumstad

12.788

11.620

11.013

95%

-607

09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.288

6.417

6.839

107%

422

10 Wonen en Leefomgeving

19.196

12.955

16.199

125%

3.244

Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves)

389.771

390.972

402.114

103%

11.142

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

10.824

10.569

10.592

100%

23

02 Openbare orde en Veiligheid

9.100

9.117

9.038

99%

-79

03 Participatie & werkgelegenheid

77.865

81.954

82.468

101%

515

04 Zorg en Welzijn

121.850

125.736

148.764

118%

23.028

05 Onderwijs en Jeugd

15.901

16.147

16.077

100%

-71

06 Economie en Toerisme

7.938

8.814

11.121

126%

2.307

07 Sport- en Cultuurbevordering

9.427

9.157

9.299

102%

142

08 Ontwikkeling Centrumstad

26.144

25.093

24.565

98%

-529

09 Verkeer en Bereikbaarheid

6.887

5.997

6.013

100%

16

10 Wonen en Leefomgeving

24.842

19.525

22.516

115%

2.991

Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves)

389.771

390.972

425.771

109%

34.799

Gerealiseerd resultaat

-23.656

-23.656

Bijlage 1b: Totaaloverzicht baten en lasten 2017 per programma (excl. verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

6.766

6.702

6.555

98%

-146

02 Openbare orde en Veiligheid

95

185

236

128%

51

03 Participatie & werkgelegenheid

46.334

48.507

48.574

100%

67

04 Zorg en Welzijn

8.269

8.069

8.396

104%

327

05 Onderwijs en Jeugd

4.730

4.900

4.706

96%

-194

06 Economie en Toerisme

4.372

4.670

5.695

122%

1.024

07 Sport- en Cultuurbevordering

3.335

3.334

3.223

97%

-110

08 Ontwikkeling Centrumstad

12.663

6.759

6.152

91%

-607

09 Verkeer en Bereikbaarheid

7.288

6.267

6.816

109%

549

10 Wonen en Leefomgeving

16.603

10.487

10.745

102%

257

Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)

379.948

374.273

384.031

103%

9.758

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

10.824

10.569

10.369

98%

200

02 Openbare orde en Veiligheid

9.100

9.117

9.038

99%

79

03 Participatie & werkgelegenheid

77.865

81.321

81.672

100%

-351

04 Zorg en Welzijn

121.850

125.666

148.726

118%

-23.060

05 Onderwijs en Jeugd

15.901

16.051

15.981

100%

71

06 Economie en Toerisme

7.938

8.814

11.115

126%

-2.302

07 Sport- en Cultuurbevordering

9.427

9.157

9.299

102%

-142

08 Ontwikkeling Centrumstad

22.116

16.404

15.875

97%

529

09 Verkeer en Bereikbaarheid

6.887

5.497

5.513

100%

-16

10 Wonen en Leefomgeving

22.834

17.458

18.266

105%

-808

Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves)

382.356

378.011

410.167

109%

-32.156

Totaal saldo baten en lasten

-2.408

-3.738

-26.136

22.398

bedragen x €1.000

Programma

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

43

65

0%

-65

03 Participatie & werkgelegenheid

229

708

135

19%

-573

04 Zorg en Welzijn

99

2.639

2.622

99%

-17

05 Onderwijs en Jeugd

148

148

148

100%

06 Economie en Toerisme

22

22

100%

07 Sport- en Cultuurbevordering

32

32

32

100%

08 Ontwikkeling Centrumstad

125

4.861

4.861

100%

09 Verkeer en Bereikbaarheid

150

23

15%

-127

10 Wonen en Leefomgeving

2.592

2.468

5.454

221%

2.986

11 Beheer openbare ruimte

4.668

1.554

1.218

78%

-336

12 Algemene middelen

1.887

4.053

3.568

88%

-485

Totaal onttrekkingen aan reserves (baten)

9.824

16.699

18.083

108%

1.384

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

223

-223

03 Participatie & werkgelegenheid

632

796

126%

-164

04 Zorg en Welzijn

70

38

54%

32

05 Onderwijs en Jeugd

96

96

100%

06 Economie en Toerisme

5

-5

08 Ontwikkeling Centrumstad

4.028

8.690

8.690

100%

09 Verkeer en Bereikbaarheid

500

500

100%

10 Wonen en Leefomgeving

2.008

2.067

4.250

206%

-2.183

11 Beheer openbare ruimte

175

-175

12 Algemene middelen

1.379

906

831

92%

75

Totaal toevoegingen aan reserves lasten)

7.415

12.961

15.603

120%

-2.643

Totaal saldo verrekeningen met reserves

2.408

3.738

2.480

730%

1.259

Gerealiseerd resultaat

-23.656

-23.656